เกี่ยวกับblog

                 จากการที่ได้เข้าร่วมรับการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการสร้างสื่อ Social Media ที่จัดโดยสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทำให้ได้ตระหนักถึงแนวทางในการส่งเสริมการเรียนรู้โดยใช้ Social Media มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน และเป็นสื่อที่เข้าถึงผู้เรียนซึ่งปัจจุบันให้ความสนใจเกี่ยวกับ Social Media หรือสื่อสังคมออนไลน์มากขึ้น เป็นสื่อที่เข้าถึงนักเรียนได้รวดเร็ว และน่าสนใจผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน รวมไปถึงเพื่อนที่เรียนร่วมกัน และสามารถที่จะเชื่อมโยงไปแหล่งความรู้ที่อยู่ในสังคมออนไลน์ที่มีแหล่งความรู้จากที่อื่นอีกมากมายนอกจากที่ครูสอนในบทเรียน ทำให้ผู้เรียนฝึกในการศึกษาหาองค์ความรู้ใส่กับตัวเองและการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ที่ได้มากับการพัฒนาตนเอง

                     และแนวคิดอีกแนวคือการที่เป็นสื่อที่อยากให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ได้ตลอดเวลา ผู้เรียนมีความพร้อมเมื่อไหร่ก็เข้ามาเรียนรู้ได้จะทำให้ผู้เรียนมีความสุขกับการเรียนรู้ และส่งผลต่อการเรียนรู้ในองค์ความรู้นั้นๆ มีการปฎิสัมพันธ์กันหลายๆ ด้าน การใช้เทคโนโลยีทางอินเตอร์เน็ตให้เกิดประโยชน์สูงสุด

                      แต่ถ้ามีข้อมูลหรือสิ่งอื่นใดใน blog นี้ที่ผิดผลาดก็ขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย ผู้จัดทำพร้อมรับคำติชมเพื่อพัฒนาให้ดีขึ้นต่อไป

                                                                                                 ด้วยความขอบคุณโดยจิตคาราวะ

                                                                                                               ครูธัญวัฒน์  กาบคำ

Advertisements

One response to this post.

  1. ทันสมัย เหมาะ กับ ยุค นี้จริง ๆ ครับ ครู

    ตอบกลับ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: