พิพิธภัณฑ์ในจังหวัดน่าน

 พิพิธภัณฑ์ทั้งหมดจำนวน 20 แห่ง  ในจังหวัดน่าน

1 พิพิธภัณฑ์ทหาร อำเภอทุ่งช้าง การทหาร/สงคราม หน่วยงานราชการ ทุ่งช้าง น่าน ภาคเหนือ

2 พิพิธภัณฑ์ชุมชนวัดหนองบัว วิถีชีวิตท้องถิ่น/ภูมิปัญญา,ชาติพันธุ์วิทยา วัดและชุมชน ท่าวังผา น่าน ภาคเหนือ

3 ศูนย์วัฒนธรรมชาวเขา บ้านสันเจริญ วิถีชีวิตท้องถิ่น/ภูมิปัญญา,ชาติพันธุ์วิทยา ชุมชน ท่าวังผา น่าน ภาคเหนือ

4 พิพิธภัณฑ์บ้านสามสมัย วิถีชีวิตท้องถิ่น/ภูมิปัญญา สถานศึกษา ปัว น่าน ภาคเหนือ
 
5 ศูนย์วัฒนธรรมชาวเขา บ้านป่ากลาง วิถีชีวิตท้องถิ่น/ภูมิปัญญา,ชาติพันธุ์วิทยา ชุมชน ปัว น่าน ภาคเหนือ


7 คุ้มเจ้าราชบุตร(หมอกฟ้า ณ น่าน) บ้านประวัติศาสตร์ เอกชน เมือง น่าน ภาคเหนือ
 
8 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน วิถีชีวิตท้องถิ่น/ภูมิปัญญา,ชาติพันธุ์วิทยา,ประวัติศาสตร์/โบราณคดี หน่วยงานราชการ เมือง น่าน ภาคเหนือ

9 พิพิธภัณฑ์ดงปู่ฮ่อและเตาเผาโบราณดงปู่ฮ่อ ประวัติศาสตร์/โบราณคดี,เครื่องปั้นดินเผา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมือง น่าน ภาคเหนือ

10 พิพิธภัณฑ์บ้านก้อดสวรรค์ทันใจ วิถีชีวิตท้องถิ่น/ภูมิปัญญา วัดและชุมชน เมือง น่าน ภาคเหนือ

11 พิพิธภัณฑ์พระพุทธรูปไม้และแหล่งเรียนรู้ชุมชน วัด วัดและชุมชน เมือง น่าน ภาคเหนือ

12 พิพิธภัณฑ์วัดบ้านนาซาวสามัคคี วิถีชีวิตท้องถิ่น/ภูมิปัญญา,วัด วัดและชุมชน เมือง น่าน ภาคเหนือ

13 พิพิธภัณฑ์เครื่องหีบอ้อยโบราณ วิถีชีวิตท้องถิ่น/ภูมิปัญญา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมือง น่าน ภาคเหนือ

14 ศูนย์วัฒนธรรมชาวเขา บ้านสองแคว วิถีชีวิตท้องถิ่น/ภูมิปัญญา,ชาติพันธุ์วิทยา ชุมชน เมือง น่าน ภาคเหนือ

15 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพหัตถกรรมชาวเขา บ้านกลางพัฒนา วิถีชีวิตท้องถิ่น/ภูมิปัญญา,ชาติพันธุ์วิทยา ชุมชน เมือง น่าน ภาคเหนือ

16 หอศิลป์พิงพฤกษ์ ศิลปะ/การแสดง เอกชน เมือง น่าน ภาคเหนือ

17 หอศิลป์ริมน่าน ศิลปะ/การแสดง เอกชน เมือง น่าน ภาคเหนือ

18 ห้องพิพิธภัณฑ์ ร.ร.ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร วิถีชีวิตท้องถิ่น/ภูมิปัญญา สถานศึกษา เมือง น่าน ภาคเหนือ

19 แหล่งเตาเผาโบราณบ้านจ่ามนัส และพิพิธภัณฑ์เฮือนบ้านสวกแสนชื่น วิถีชีวิตท้องถิ่น/ภูมิปัญญา,ประวัติศาสตร์/โบราณคดี,เครื่องปั้นดินเผา ชุมชน เมือง น่าน ภาคเหนือ

20 พิพิธภัณฑ์โรงเรียนนาเหลืองไชยราม วิถีชีวิตท้องถิ่น/ภูมิปัญญา สถานศึกษา เวียงสา น่าน ภาคเหนือ

ข้อมูลจาก พี่หนึ่ง น่านทูเดย์

ขอบคุณ www.pua108.com

Advertisements
%d bloggers like this: