การแปลงไฟล์วีดีโอ

สำหรับใครที่มีอุปกรณ์ Gadget หลายตัว ปัญหาที่ต้องเจอปัญหาหนึ่งคือการแปลงไฟล์วีดีโอ ให้สามารถนำไปเล่นกับเครื่องเล่นต่างๆได้ วันนี้มีฟรีแวร์น่าสนใจ สามารถแปลงไฟล์วีดีโอได้แทบทุกแบบ ใช้กับวิชาคอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ ในเรื่องการทำวีดีโอนำเสนอในรูปแบบของภาพเคลื่อนไหว multimedia ได้เลยครับ

Advertisements
%d bloggers like this: