เรียนภาษาอังกฤษบนอินเทอร์เน็ต

หลายคนนั้นสามารถเขียนหรืออ่านภาษาอังกฤษได้คล่องแคล่ว แต่เมื่อจะใช้ภาษาอังกฤษเพื่อสนทนาหรืออ่านออกเสียง กลับไม่สามารถทำได้ วันนี้มีเว็บไซต์ที่มีประโยชน์มาแนะนำกันครับ

ขอบคุณ http://www.60vi.com

Advertisements
%d bloggers like this: