บทเรียนที่2 การสร้างวัสดุทรงตัน

เข้าดูเอกสารการสร้างวัสดุทรงตันการใช้โปรแกรม prodesktop สร้างวัสดุทรงตัน ในรูปแบบต่างๆ

%d bloggers like this: