เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาการประมวลผลคำ (Ms Word 2010)

เอกสารประกอบการเรียนวิชา การประมวลผลคำ การใช้โปรแกรม Microsoft Word2010

Advertisements

12 responses to this post.

 1. Posted by 5511055110 on 19/07/2012 at 10:16

  นาย นิธิกร ชายคำ เลขที่14 ม.4/5

  • Posted by 5511055110 on 19/07/2012 at 10:18

   ณัฐวัตร ชาริกา เลขที่ 13 ม.4/5

 2. Posted by มาโหลดแล้ว on 19/07/2012 at 10:18

  นายกฤษฏา ปํญญายศ เลขที่12 ม.4/5
  นายวชิรวิทย์ ภิรมย์แก้ว เลขที่16 ม.4/5
  มาโหลดแล้วคับ

 3. Posted by 5511055110 on 19/07/2012 at 10:18

  มาโหลดแล้วคับ

 4. Posted by นาย เบญจรงค์ ปายแสง ม.4/5 เลขที่ 8 on 19/07/2012 at 10:20

  นาย เบญจรงค์ ปายแสง ม.4/5 เลขที่ 8

 5. นางสาว กาญจนาพร นันตา เลขที่31
  นาย อธิพงษ์ จันทะวีระ เลขที่18 ม. 4/5 ทำการโหลดเอกสารเสร็จแล้วค่ะ

 6. นางสาว ชยาภรณ์ พรมติ๊บ
  เลขที่ 36 ม.4/5
  นางสาว ธัญวรัตน์ ถาหล้า
  เลขที่ 37 ม.4/5

 7. นายชยพล มิ่งมงคล เลขที่ 9 ม.4/5
  ทำการโหลดข้อมูลเอกสารเาร็จแล้วครับ

 8. Posted by นส.ศรินทิพย์ สอนจันทึก on 19/07/2012 at 10:23

  นส.กาญจนาพร ตาชม เลขที่40 ม.4/5
  นส.ศรินทิพย์ สอนจันทึก เลขที่45
  ได้ดาวน์โหลดข้อมูลแล้วค่ะ

 9. นาย ปิยะพงษ์ คุพงค์ เลขที่10 ม.4/5
  นายพงศธร ปัญญานะ เลขที่11 ม.4/5
  ทำการาดาวโหลดเสร็จแล้วครับ

 10. เยี่ยมมากครับ ทำแบบฝึกหัดตามครูสั่งด้วยนะครับ

การแสดงความเห็นถูกปิด

%d bloggers like this: