แบบทดสอบ

ให้นักเรียนลองฝึกปฏิบัติทำแบบทดสอบเพื่อทบทวนบทเรียน

download แบบทดสอบ

Advertisements
%d bloggers like this: