ใบงานที่ 1 ส่วนประกอบของโปรแกรม Microsoft Word 2010

ให้นักเรียนเปิดเอกสาร ใบงานที่ 1 ส่วนประกอบของโปรแกรม Microsoft Word 2010 แล้วศึกษารายละเอียดของโปรแกรม ให้เข้าใจ เอกสารใบงานที่ 1 ส่วนประกอบของโปรแกรม Microsoft Word010

Advertisements
%d bloggers like this: