ใบงานที่ 2 การจัดการเอกสาร

ให้นักเรียนศึกษาใบงานที่ 2 เรื่องการจัดการเอกสาร แล้วปฏิบัติงานตามใบงานนี้ เอกสารใบงานที่ 2 การจัดการเอกสาร

Advertisements
%d bloggers like this: