ใบงานที่ 3 การปรับแต่งข้อความ

ให้นักเรียนศึกษาใบงานที่ 3 เรื่องการปรับแต่งข้อความ แล้วปฏิบัติงานตามใบงาน เอกสารใบงานที่ 3 การปรับแต่งข้อความ

Advertisements
%d bloggers like this: