ใบงานที่ 5 การแปลคำศัพท์ใน Microsoft Word 2010

ให้นักเรียนศึกษาใบงานที่ 5 เรื่องการแปลคำศัพท์ แล้วลงมือปฏิบัติตามใบงาน ที่กำหนด เอกสารใบงานที่ 5 การแปลคำศัพท์ ใน Word 2010

Advertisements
%d bloggers like this: