ใบงานที่ 8 การแทรกแผนผังลงในเอกสาร

ให้นักเรียนศึกษาใบงานที่ 8 เรื่องการแทรำแผนผังลงในเอกสาร แล้วให้นักเรียนลงมือปฏิบัติงานตามใบงานที่กำหนด

เอกสารใบงานที่ 8 การแทรกแผนผังลงในเอกสาร ใน Word 2010

Advertisements
%d bloggers like this: