แบบทดสอบ

ให้นักเรียนลองฝึกปฏิบัติทำแบบทดสอบเพื่อทบทวนบทเรียน

download แบบทดสอบ

%d bloggers like this: