ใบงานที่ 4 การแทรกคำในข้อความ

ให้นักเรียนปฏิบัติงานในโปรแกรม microsoft word เรื่องการแทรกคำในข้อความ  และลงมือทดลองปฏฺบัติเอกสารใบงานที่ 4 การแทรกคำผิด

%d bloggers like this: